Маданият программалары

Маданият программалары

Кыргыз-Япон борборунун миссияларынын бири – маалымат жана маданият жарманкелерин өткөрүү жардамы менен Кыргыз Республика жана Япония элдеринин ортосунда боло турган маданият катнашты өрчүтүү жана тереңдетүү. Ар бир кыргызстандык Япониянын маданияты менен таанышуу мүмкүнчүлүгүн алуу үчүн биздин Борбордо кийинки кыска мөөнөт курстары бар: оригами, каллиграфия, икебана, темари, япон кол өнөрчүлүгү, чай жарманкеси, жана ошондой эле япон доолбасы “тайко” жана япон кылычы “го” активдүү түрдө иштеп келишет. Мындан тышкары Кыргызстан жарандарын Күн Чыгыш мамлекеттин аткарылгыс маданияты менен жакыныраак тааныштыруу максатында Япон борбору жыл сайын түрдүү маданият фестиваль жана жарманкелерин өткөрүп келет.