JDS Программасы

Мамлекет кызматкерлерине арналган JDS-MBA программасы.

Япон билим берүү системасынын Япония өкмөтү тарабынан колдоого алынган программалардын бири бул JICA “Адам ресурстарынын потенциалын өркүндөткөн стипендиалдык программа” (Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship Program), кыскартылганда JDS Японияда билим алуу программасы болуп келет. Эки жылдык жаш мамлекет кызматкерлерине арналган магистрдик программа 5 багыт боюнча билим алууну талап кылат, алар: мамлекеттик политика, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, экономика, улут аралык карым-катнаш жана гидроэнергетика/экология. Билим берүү англис тилинде өтөт.

Кыргызстан мамлекет кызматкерлерине арналган программаны ишке ашырган JICA/JDS проектинин офиси Япон борборунун офисинде жайгашкан.