Абонемент библиотеки

Борбордун китепканасына регистрация болуу үчүн жана Абонементтик карточка алуу үчүн:

-       Борбордун китепканачысына кайрылуу;

-       Паспорттун копиясы жана түп нускасын берүү;

-       Сүрөткө түшүү;

-       Мүчөлүк кирешесин төлөө.

Тиркеме:

(а) Сүрөткө түшүү, (б) регистрация жана (в) абонементтик карточканын жасалышы акысыз уюштурулат.

Кызмат көрсөтүүнүн төлөмү

Борбордун кызмат көрсөтүү төлөмү тиркелген “KRJC Кызмат көрсөтүү прайс-баракчасы” таблицасына жараша уюштурулат. KRJC мезгил-мезгили менен кызмат көрсөтүүнү карап чыгуу укугуна ээ.

Кошумча төлөм

-       Абонкарточканын кайра берүү (жоготуп алган кезде) же Борбордун Пропускун (бэдждин) берүү – 100 сом;

-       Абонементтик карточкасын эки жолудан көп жоготкон адам, Абонементтке болгон укугун кайра жасатып алуусуз жоготот;

-       Китептердин, журналдардын, видеокассеталардын, компакт-дисктердин ж.б. жоготуу же бузууда – буюмдун эки эселик наркы төлөнөт;

-       Китепкананын материалдарын эки жолудан көп жоготкон адам, Абонементке болгон укугунан ажырайт (кайра жасатуу мүмкүнчүлүгүсүз).

КОШУМЧА МААЛЫМАТ

*10дон 14 жашка чейинки балдар да Абонемент боло алат. Абонементтердин 10 жаштан кичүү балдарына Абонемент төлөмү талап кылынбайт, аларга берилген материалдар ата-энесинин – Абонемент болгондордун, жоопкерчилигине алынат.

**Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жана пенсионерлерге – балдар Абонементтик төлөмүнө жараша жүргүзүлөт.

Жогоруда айтылган адамдар аты-жөнүн күбөлөндүрүүчү документтерди, пенсионерлерге – пенсиондук китепче жана паспорт, балдарга – туулгандыгы тууралуу күбөлүк жана ата-энесинин биринин паспорту, инвалиддерге – инвалиддиги тууралуу справка жана паспорту.

***Ж.Баласагын атындагы КУУнун студенттерине жана мугалимдерине, Япония жарандарына (JICA волонтерлоруна жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө) – 6 ай үчүн төлөм – 175 сом, бир жылына – 350 сом.

****Борбордун тил курсунун угуучуларына, япон тилин үйрөнүп жаткан КУУнун жана КУУнун лицейинин студенттерине окуу залы акысыз. Башка ЖОЖдордун студенттерине 10 жолу келүү – 50 сом, 30 жолу келүү – 120 сом.

KRJC китепканасынын кызматтарына болгон прайс-баракча

( * ) бөлүмүн караңыз Кошумча маалымат.