Бизнес курстар

Бизнес курстардын миссиясы

Кыргыз-Япон борбору бизнести алып баруу жана экономикалык акылды культивациялоо максатында кенен түрдүү бизнес тренинг жана семинарларын өткөрөт, бул тренинг жана семинарлар базар шартында жакшыраак иш жүргүзүүгө жана мамлекеттин базар мүмкүнчүлүгүн эффективдүү колдонууга багытталган билим жана ыкмаларын өткөрүүнү божомолдойт.

Бизнес курстардын максатталган топтору:

-       Бар болгон бизнестин эффективдүүлүгүн жакшыртууну каалаган компаниялардын директорлору жана менеджерлери.

-       Бар болгон бизнестин кеңейүүсүн каалаган компаниялардын директорлору жана менеджерлери.

-       Жаңы бизнести кеңейтүүнү же жаңыдан баштоону каалаган азыркы жана келечек бизнесмендер.

Бизнести алып баруу боюнча практикалык курс (Practical Business Management Course)

2004-жылдан тартып Япон борбору жылына эки жолу “Бизнести алып баруу боюнча практикалык курсун” уюштурат, бул үч айдык MBAдин кичи-түр программасы. Биздин курстун бүтүрүүчүлөрдүн арасында чоң жана ийгиликтүү компаниялардын өкүлдөрү бар.

 

Берилген курстун өзгөчөлүктөрү:

1)      Курс катышуучуларга бизнес ою менен аныкталганга жардам берет.

2)      Программа бүтөөрү менен катышуучуларга реалдуу, япон жана жергиликтүү консультанттардын жардамы менен түзүлгөн бизнес-план даярдалат.

3)      Бизнес-пландын баалоо жыйынтыгы боюнча эң жакшы делгендер Японияда стажировка өтүүгө жана Япония компаниялары менен иштешүү боюнча алака түзүүгө мүмкүнчүлүк алышат.

Кичи МВАдин программасына төмөнкү тармактардын практикалык колдонуу программасы кирет:

(апрель айына болгон тизме, 2012-ж.):

1)      Бизнес уюштуруу боюнча киришүү

2)      Бухгалтердик эсеп негизи

3)      Башкаруу негизи

4)      Сапат жана чыгарууну башкаруу

5)      Маркетинг

6)      Адам ресурстарын уюштуруу жана жүргүзүү

7)      Финансылык анализ

8)      Бизнес пландоо боюнча жетекчилик

9)      Иш алып баруу укугу

10)  Эмгек мыйзамы

11)  Чыгым чыгаруу

12)  жана башкалар.

Программанын катышуучуларына болгон милдеттүү талаптар:

-       Реалдуу бизнес-ой

-       Жогорку билим – зарыл

 

 

Иш алып баруу чечимдерин жакшыртуу курстары (MANAGEMENT IMPROVEMENT COURSE)

Бул курстун жүрүшүндө Япониядан келген консультант өзүнчө алынган компаниянын көйгөйлөрүн жана маселелерин изилдейт. Компаниянын жетекчиси менен интервью жүргүзүлөт, компаниянын өзүнө жүрүш жасалат, реалдуу жол-жоболор каралып, кеңеш жана рекомендациялар берилет, ошондой эле индивидуалдуу түрдө жазылган программа боюнча компаниянын жетекчилери жана ишкерлерине семинар жана тренингдер өткөрүлөт.

 

Бизнес-курстардын бүтүрүүчүлөрүнө болгон тематикалык семинарлар

Кыргыз-Япон борбору 2011-жылдын октябрь айынан тарта биринчи жолу үч айлык “Бизнести алып баруу боюнча практикалык курсунун” угуучуларына жана бүтүрүүчүлөрүнө семинарларды өткөрүп баштаган. Бул семинарлар бүтүрүүчүлөрдүн бизнес алып баруу ыкмаларын өрчүүтүү жана сапатын көтөрүү максатында тажрыйбалуу япон жана жергиликтүү эксперттер-практиктердин жардамы менен өткөрүлөт.

Семинардын тематикасы бүтүүрүчүлөрдүн суроо-талабына жараша аныкталат.

 

Ачык семинарлар

Мезгил-мезгили менен бардык каалоочуларга Япон борбору иш алып баруу жана жүргүзүү боюнча ачык семинарларды өткөрүп турат, бул семинарлар Япониянын ийгиликтүү өрчүшүнүң эң эле бай ыкмаларынын негизинде жүргүзүлөт. Лекторлор тажрыйбалуу япон эксперт-практиктери жана консультаттары болот.