Япон тили курстары

Япон тили курстары

Япон тилинин өзгөчөлүктөрү

Жыл сайын дүйнөдө япон тилин үйрөнүүчүлөрдүн саны арбууда. 2009-жылы Улут аралык япон фондунун изилдөөсү боюнча япон тилин үйрөнүп жаткандардын саны 3650000дан ашык болгону белгиленген. Ошондой эле көбүнчө адамдар өз алдынча үйрөнүшөт, интернетте онлайн көнүгүүлөрдү жасап, телевизор көрүп практика жүргүзүшөт. Акыркы мезгилде, көбүнчө адамдардын япон тилин үйрөнүү максаты бул – реалдуу түрдө манга жана аниме менен таанышуусун каалоосу болуп келет.

Кыргызстандыктарга япон тили оңой келет, себеби бул эки тил сүйлөмдүн грамматикалык түзүлүшү боюнча окшош болуп эсептелет. Япон тилинде сүйлөө кыйын эмес, көбүнчө адамдар кыска мөөнөттүн ичинде сүйлөө речин өздөштүп алат.

 

ЯПОН КУРСТАРЫНЫН ТҮРЛӨРҮ

Кыргызстандыктардын түрдүү талаптарына жооп берүү максатында Кыргыз-Япон адам өнүгүү борборунунун япон тили курстарында ар кандай группалар уюштурулган.

 

Жалпы курстар – тилдин эң баштапкы негизинен үйрөнүү

Окуу мөөнөтү – 4 жыл. Сабактар жумасына 3 жолу саат 17:30дан 20:00го чейин (дүйшөмбү, шаршенби, жума). Бир жылдык сааттардын мөөнөтү (272,5 саат).

Окуу жылынын аягында экзамен тапшырылат.

Экзаменден өтүүсү же өтпөөсү жалпы жыйынтыктар боюнча аныкталат. Экзаменди ийгиликтүү тапшыргандар гана кийинки деңгээлге өтө алат.

 

ЯПОН ТИЛИ КУРСУНА КАБЫЛ АЛУУ жыл сайын өткөрүлөт. Август айынын башында кабыл алуу боюнча кулактандыруу чыгарылат да, арыздардын кабыл алынуусу башталат, августтун аягында талапкерлер менен интервью, тандоо жана кабыл алуу жүргүзүлөт.

(!!!) Япон тили курсу бөлүмүнүн жаңылыктары жана кулактандыруулары менен Борбордун сайтынын башкы баракчасынан таанышып туруңуздар.

 

Бой жеткендер үчүн болгон бир жылдык япон тили курсу

Бой жеткендер үчүн атайын курс. Окуунун мөөнөтү – 1 жыл. Бир жылдык курс түз коммуникативдик метод боюнча, бүткүл заманбап окуу куралдардын жардамы менен өткөрүлөт. (Сабактар жумасына 2 жолу 2 сааттан өтөт, саат 18.00дон 20.00го чейин).

Кыска мөөнөт курстары

Кириш курс – тилдин негизин үйрөнүү менен бирге япон маданияты менен таанышуу жүрөт.

Жаңы окуп баштагандар үчүн курс япон тилинде күндүк диалогдорду алып барууга үйрөтөт. Кириш курсунун сабактары майдан июнга чейин болот (саат 10:00дон 12:00го чейин).

Окуу курсун 30 саат түзөт.

Расмий экзаменге даярдоо курстары.

Расмий экзаменге даярдоо курстары октябрда өткөрүлөт (саат 17:30дан 20:00го чейин).

Курстун жүрүш мөөнөтү – 8 сабак.

N1 - Деңгээли

N2 - Деңгээли

N3 - Деңгээли

Япон тилинин кыска мөөнөт курстары – (JDS)

Бул курс бир гана жана атайын JDS программасы менен Японияга кете тургандар үчүн багышталган.

Балдар үчүн япон тилинин жайкы курстары

Япон тилинин негизин япон ырлары, оюндары жана Япониянын маданияты менен таанышуу аркылуу үйрөнүү.

Курстун мөөнөтү – 7 сабак.

Жашы: 14 жаштан 17 жашка чейин.