Японияда билим алуу

Жыл сайын Кыргызстан жаштарынын Япония ЖОЖдорунда билим алуу кызыкчылыгы өсүүдө. Мамлекеттин экономика тармагында жана социалдык тармактын ийгиликтүү өркүндөшү жогорку билимдүү кадрларсыз жүрө албайт.