Маалымат борбору

Маалымат борбору

Япон борборунун негизинде Японияда билим алуу боюнча ар тараптуу маалыматты берген Маалымат борбору өз ишин жүргүзүп келет, анда: ЖОЖду кантип тандоо, Япония ЖОЖдорунун кабыл алуусуна даярдыгын кантип көрүү, Япония ЖОЖдоруна чет өлкөлүк студенттер кантип кабыл алынуусу, кыска мөөнөт билим алууну кантип жүргүзүү боюнча маалымат берилет. Сиздин кызматыңызга маалымат буклеттер жана ар түрдүү япон окуу жайларынын DVD дисктери бар.

“Японияда билим алуу” жармаңкеси 

Жыл сайын Япон борбору КР Билим берүү Министрлигинин, Кыргызстандагы Япония элчилигинин жана Улут Аралык Япон агенттигинин өкүлчүлүгүнүн (JICA) жардамы менен “Японияда билим алуу” жармаңкесин өткөрүп турат.

Япониянын жогорку билим алуу системасы:

Лицеисттерге

Бакалаврларга

Магистрлерге

жана ошондой эле мамлекеттик кызматчылары үчүн өзгөчө программаларды сунуштайт.

(!) Маанилүүсү бул – көбүнчө университеттер билим берүүнү

Япон тилинде да,

Англис тилинде да сунуштайт.